PE100 14kVp 800pF +-5% R85 N3 - RF Ceramic Transmitting Capacitor (Vishay Draloric PE100-800)

PE100 14kVp 800pF +-5% R85 N3 - RF Ceramic Transmitting Capacitor (Vishay Draloric PE100-800)

$275.00

Out of stock